top of page
Våningshuset på Grønset foto: Helge Eek

Våningshuset

Våningshuset på Grønset er bredere enn ei vanlig trønderlån. Dette gir plass for en korridor i midten av husets andre etasje, med rom på hver side.

Den eldste delen - mot øst - er antakelig fra 1600-tallet. Rundt 1850 ble den midtre delen oppført, og den vestre biten kom til like etter 2. verdenskrig.

I første etasje har huset to leiligheter: En kårende i øst, og ei leilighet for sjølfolket med storstue og stort kjøkken i den vestre delen.

Overnattinga og de to leilighetene har alle hver sine inngangsdører. Kommer du som overnattingsgjest, går du inn døra helt til venstre på bildet.

Gammelfjøset på Grønset

Gammelfjøset

Gammelfjøset ble oppført av vår tippoldefar, Lars Larsen Grønset rundt 1870-1880.

Bygget består av kjeller, fjøs i 1. etasje, låve i 2. etasje og låvebru som en 3. etasje.

Gammelfjøset er en hybrid, og var ett av de første fjøsene i distriktet som ble tegna av en landbruksingeniør før det ble oppført. Den lokale landbruksingeniøren fikk 3 måneders utdanning ved landbruksskolen i Ås, og kom deretter heim og tegna fjøset på Grønset og fjøset på heimgården sin, Lian. 

Bygget er en hybrid: Det er bygget etter inspirasjon fra landbruksbygninger på Østlandet, men det er brukt stedstypiske og større dimensjoner i materialene.

Kvinnfolk på setra

GrønsetSetra

Grønsetsetra er et bygg som har vært på flere reiser, og er flytta hele 3 ganger i løpet av sin levetid.

Setra ligger idyllisk og skjerma i vestenden av Oppsalvatnet/Grønsetsetervatnet.

Oppført rundt 1840 har den vært budeiebolig og produksjonslokaler for ost og smør helt fram til slutten av 1950-tallet. 

Nå er det på høy tid med litt byggkjærlighet, og stokkene ligger nå på verkstedet til Nordmøre museum på Enge for istandsetting.

På setra ligger flere bygg: Et anneks for overnatting, den nye Kårkaillhytta og redskapshus.

Vi gleder oss til å ta setra i bruk for gjester og øvrige besøkende.

bottom of page