top of page

Prinsipp 3
Etterstreber en mest mulig bærekraftig drift, som balanserer økologiske, kulturelle, sosiale og økonomiske hensyn

Bærekraft i alle ledd. 

Lokale, småskala og bærekraftig råvarer er mer tidkrevende å produsere. Å videreforedle disse råvarene på vårt eget kjøkken tar også mer tid enn ferdigprodusert mat.

Mellom 70 og 90 prosent av all maten vi serverer fra vårt kjøkken, er laget fra bunnen av. Dette er vi stolte av, og vi jobber stadig med å øke andelen lokalt produserte råvarer.

I 2022 ble Trøndelag sammen med Menorca valgt som Europeisk matregion (ERG) av EU. Grønset Skysstasjon er stolt ambassadør som ERG-vert sammen med mange flere reiselivskolleger, som nå er sertifisert for 3 år.

Som ERG-vert forplikter vi oss til å benytte minimum 30% lokale råvarer fra Trøndelag og nabokommunene våre i Møre og Romsdal.

Valget om å benytte mest mulig kortreiste råvarer, formidling av lokal historie og byggeskikk, kjøp av lokale tjenester og øvrige produserte varer, er noen av våre bidrag til å utvikle samfunnet rundt oss.

ØKONOMI

For at vi skal bestå som reiselivsleverandør, må vi også ha en bærekraftig økonomi. Siden 2019 har vi klart å få til et lite økonomisk overskudd. Et overskudd som benyttes til videre investeringer og gir oss en liten lønnsbuffer slik at vi har muligheten til å ansette flinke folk i høysesongene og større selskap.

bottom of page