top of page
IMG_9739-001.jpg

Prinsipp 1

Er natur- og kulturbasert og har økoturisme som grunnfilosofi for hele sin virksomhet.

Økoturisme = grønn turisme

Bevisstheten om hvor viktig det er å verne om og ta vare på miljøet, ble hos Fjøsmadam Helga vekket i 3. klasse på Vinjeøra skole da læreren fortalte oss om et skada ozonlag, og hva som måtte gjøres for å tette det.

Vi var tre jenter i vår klasse (pluss ni gutter), og vi jentene hadde akkurat begynt å bruke deodorant.

Etter den lett sjokkerende timen om ozonlaget sjekka vi raskt deodorantboksene våre. Hvis disse inneholdt freon-gass, så skrota vi dem og vi gikk deretter på leiting etter noe mer miljøvennlig.

 

Hele tanken om å etablere reiselivsbedrift på Grønset har vært tufta på å gjøre dette mest mulig skånsomt. Vi har satt istand mer eller mindre forfalne bygg på en tradisjonell og materialvennlig måte. Det er brukt gamle byggeteknikker, materialer fra egen skog og grunn, og det er benyttet stor grad lokal arbeidskraft.

Våre nyere bygg, som eksempel AnnHekset og Kårkaillhytta på setra, er oppført med materialer tilvirka på stedet og fra egen skog.

 

En del krav i byggeforskriftene har vært utfordrende å forholde seg til, og vi har blant annet på grunn av brannvernhensyn vært nødt til å svelge et par kameler. Dette har vi orientert myndigheter og kulturminneaktører om, så vi håper det etter hvert kan komme mer miljøvennlige produkt på markedet. 

FN definerer økoturisme som «Bærekraftig turisme til naturområder som ivaretar miljøet og bidrar til å forbedre levevilkårene til lokalbefolkningen». 

bottom of page