top of page

Med kraft til å bære

Kvinner ved rokken på Grønset

Ingen tok vel bedre vare på jorda enn generasjonene som virket før 2. verdenskrig. På Grønset ser vi nå tilbake på hvordan de knappe ressursene ble utnyttet på best mulig måte. Uansett om det var snakk om å bygge hus, fjøs, fôre dyra, nytte dyra, jorda og hagen, eller til matlaging og bekledning.

Bevissthet om bærekraft og miljøvern har vi hatt med oss gjennom alle byggeprosesser og drift. Derfor jobber vi nå med miljøsertifisering gjennom Norsk Økoturisme i regi organisasjonen Hanen og vi håper snart å komme på lista til Visitnorway over bærekraftige reiselivsdestinasjoner i Norge.

Fordi:

Vi er alle natur. Uten natur er vi ingenting. Hensynet til miljøet er vår tids viktigste sak.

bottom of page