top of page

Med kraft til å bære

Kvinner ved rokken på Grønset

Ingen tok vel bedre vare på jorda enn generasjonene som virket før industrialiseringa og kravene til masseproduksjon av varer tok til . På Grønset ser vi nå tilbake på hvordan de knappe ressursene ble utnyttet på best mulig måte. Uansett om det var snakk om å bygge hus, fjøs, fôre dyra, nytte dyra, jorda og hagen, eller til matlaging og bekledning.

Bevissthet om bærekraft og miljøvern har vi hatt med oss gjennom alle byggeprosesser og drift, og i mai 2024 fikk vi overrakt merket som viser at vi i løpet av året har blitt miljøsertifisert gjennom Norsk Økoturisme.  Vi er dermed stolt bærer av symbolet som en av 25 økoturisme-sertifiserte, små opplevelsesbedrifter i Norge.

Fordi:

Vi er alle natur. Uten natur er vi ingenting. Hensynet til miljøet er vår tids viktigste sak.

bottom of page