top of page
IMG_2501.jpg

Prinsipp 5

Bidrar til å ta vare på verneverdige bygg og har stedstilpasning, lokal byggeskikk og særpreg som et generelt mål i valg av materialer og løsninger.

Det gamle fjøset var i ferd med å falle sammen. Flere soverom i det store våningshuset stod tomme og ble brukt som lager. Den gamle setra sang i fjor høst på siste verset.

I dag er Gammelfjøset berga, våningshuset sine rom er oppgradert og i bruk, og den gamle setra er nå på vei til å gjenoppstå.

Flere bygg på Grønset har gjennomgått en stor forandring i løpet av de siste 8 årene.

Vi har fått trykket opp noen bildebøker du kan se mer i hvis du besøker oss. Dessverre har vi den ikke lengre som nettutgave, men - du kan lese mye om "Prosjekt redd Gammelfjøset" på bloggen vår:

TIPS:
Start nederst
i bloggen!
bottom of page