top of page

Prinsipp 4
Bidrar positivt i lokalsamfunnet, benytter lokal arbeidskraft, lokale tjenester og råvarer, jobber for økt samarbeid og utviser et generelt samfunnsansvar

Bygdestaben vår er vi utrolig stolte av. Som den lille reiselivsbedriften vi er, er vi totalt avhengige av at dyktige personer i tillegg til familien kan steppe inn i bartjeneste, servering, kokkelering, renhold, oppvask og alt det andre som trengs å gjøres. Disse personene, unge som modne, er vi så heldig å finne i bygda vår og kommunen forøvrig. Dette er personer som bidrar med super energi, de kjenner de lokale forholdene og historie og er i det hele tatt flotte ambassadører for både vår bedrift, den lokale reiselivsbransjen og kommunen som helhet. Å ha denne arbeidskraften så lokalt tilgjengelig er vår absolutt viktigste ressurs.

Takket være denne staben, er vi i stand til å gjennomføre større bryllup, bursdager, julebord, konfirmasjoner og minnesamvær for både lokalbefolkningen og tilreisende.

bottom of page