top of page
web_RUA8883 copy.jpg

Prinsipp 7
Tilbyr minneverdige opplevelser og skaper møteplasser som gir medarbeidere og gjester innsikt i lokalkultur, -samfunn og miljø.

Det er når folk møtes og snakker sammen at ideer fødes, blir til tiltak og etterhvert gjennomføres. 

Vi trenger energien og kunnskapen vi gir hverandre. Likedan knytter felles opplevelser oss sammen, gjør oss trygge og tillitsfulle. Hvis det i tillegg gis anledning til å teste sangstemmen, får du med deg en god dose oxytocin og kan gå naturlig høy ut i sommernatta eller vinterkvelden.

bottom of page