top of page

Prinsipp 6:

Stiller spesielt høye krav til vertskap og guider. Formidling og læring er en sentral del av produktet.

Alle har en historie som er unik. Å få innsikt i denne historien gir økt forståelse og respekt. Vi finner gull i de gode samtalene med våre gjester, og det er nettopp disse fine menneskemøtene som er årsaken til at vi har valgt å bli en reiselivsbedrift på et bitte lite sted.

Vi jobber kontinuerlig med å utvikle opplevelsene på gården, og siden Fjøsmadamen til tider er en litt irriterende perfeksjonist, tar dette arbeidet noe tid. Det InnovasjonNorge-støttede prosjektet "Prosjekt Opplevelser" skal fullføres i løpet av 2023. Så følg for all del med på arrangementskalenderen utover høsten.

bottom of page