top of page

Med kraft til å bære

Ingen tok vel bedre vare på jorda enn generasjonene som virket før 2. verdenskrig. På Grønset ser vi nå tilbake på hvordan de knappe ressursene ble utnyttet på best mulig måte. Uansett om det var snakk om å bygge hus, fjøs, fôre dyra, nytte dyra, jorda og hagen, eller til matlaging og bekledning.

Bevissthet om bærekraften og miljøvernet har vi hatt med oss gjennom alle byggeprosesser og drift. Derfor jobber vi nå med miljøsertifisering gjennom Norsk Økoturisme i regi organisasjonen Hanen.

Fordi:

Vi er alle natur. Uten natur er vi ingenting. Hensynet til miljøet er vår tids viktigste sak.

Kvinner ved rokken på Grønset
bottom of page